RJ645 - Waardering DAEB in jaarrekening 2014


Om dit bestand te downloaden, vragen wij u onderstaande velden in te vullen.
Uw naam
Uw email adres
Aanmelden Whitepaper-nieuws
34 procent van de woningcorporaties koos voor marktwaarde in verhuurde staat als waarderingsgrondslag over het verslagjaar 2014. Ten opzichte van het jaar ervoor is dat een kleine stijging, toen had 28 procent van de corporaties deze waarderingsgrondslag in de jaarrekening opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek naar de grondslag die woningcorporaties hanteren bij de waardering van hun sociale vastgoed.