Waarderingshandboek 2016

Op 29 november 2016 is de geactualiseerde versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde uitgekomen. In de aanloop naar de actualisatie heeft Reasult haar medewerking verleend aan Fakton en het ministerie door openheid te geven over onze rekenmodellen en door ontwerpvoorstellen te beoordelen. Samen met onze klanten en business partner AMWOCO heeft ons taxatiemanagementteam zich intensief voorbereid om de actualisatie snel en goed door te voeren. Vanaf 9 december rollen wij voor 20 woningcorporaties de nieuwe versie van de software uit. Net als bij eerdere versies wordt ook deze versie getest en gecertificeerd door PwC. 

 

De belangrijkste wijzigingen van het handboek

De belangrijkste wijzigingen zijn de actualisatie van de hoogte van de normen en de parameters. Het ministerie streeft naar een verbetering van de basiswaardering en stelt daarom meer eisen aan de datakwaliteit. Er is in het handboek uitgebreid aandacht voor een verdere modelmatige uitwerking van de DCF methode om meer uniformiteit in de rekenmodellen te realiseren. Verder is de rol van de opdrachtverlening aan de externe taxateur nader uitgewerkt.  Lees hier het uitgebreide overzicht.

 

Marktwaarde in de jaarrekening en uw dVi-aanlevering, wij helpen u graag

Alle corporaties die met het Reasult Taxatiemanagement werken, ontvangen automatisch vanaf 9 december de software met de geactualiseerde handboek vereisten. Bent u nog geen klant? Ook dan kunt u vandaag nog beginnen. Wij helpen u met een goedgekeurde waardering voor de jaarrekening over 2016 of uw dVi aanlevering voor 1 juli 2017. Ook bieden we een nadere analyse van het verschil in waarde tussen 2015 en 2016. Zo heeft u een goede onderbouwing richting uw accountant. Ook het uitrekenen van de Volkshuisvestelijke bestemming kunnen wij voor u verzorgen. Reasult weet als geen ander hoe dit snel en goed kan. We kunnen u ontzorgen, zowel voor de Basis als de Full versie. Hieronder staat een globaal stappenplan. Benieuwd wat Reasult voor u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Aan de slag: een globaal stappenplan

Stap 1 Reasult levert u een format, volledig ingericht naar de laatste versie van het waarderingshandboek. U vult dit format met de benodigde data. 

Stap 2 Reasult controleert de data en gaat, indien nodig, met u in overleg om de data aan te vullen. 

Stap 3 De data wordt ingelezen in het Reasult taxatiemanagementsysteem en deze berekent de marktwaarde. 

Stap 4 De marktwaarde, conform waarderingshandboek, wordt opgeleverd in de vorm van een rapportage. Tevens ontvangt u een plan van aanpak voor verdere implementatie van marktwaarde en vastgoedsturing binnen uw organisatie. 

Uiteraard kunt u ook zelf met onze software aan de slag. Het voordeel hiervan is dat u 'in huis' de kennis opbouwt. U legt daarnaast ook een stevig fundament voor vastgoedsturing. Meer weten over onze taxatiemanagementsoftware download onze brochure

Waarderen op marktwaarde met Reasult

Al sinds 2008 ondersteunt Reasult woningcorporaties in het op een efficiënte wijze waarderen van vastgoedportefeuilles op marktwaarde. Meer dan 20 corporaties waarderen op marktwaarde met het taxatiemanagementsysteem van Reasult. Mede dankzij onze jarenlange ervaring bij vastgoedbeleggers voldoet de software ruimschoots aan de NRVT-richtlijnen. 

Heeft u vragen of behoefte aan advies, neem dan gerust contact met ons op.

 

Contact