Release Reasult Taxatiemanagement

01-12-2017

 

De release van Reasult Taxatiemanagementsoftware (versie 4.9) staat in het teken van het Waarderingshandboek voor woningcorporaties. Deze release is tot stand gekomen met input van de gebruikersgroep. Binnenkort starten we weer een aantal nieuwe werkgroepen. De gebruikersgroep MarktWaardeInvestering is inmiddels gestart en komt in december weer samen. Vanaf januari start de gebruikersgroep voor instandhoudingsonderhoud waarbij we inventariseren hoe we de invoer van onderhoud kunnen verbeteren. Er loopt ook in 2018 een gebruikersgroep Taxatiemanagement voor beleggers en taxateurs.

Medio december rollen we Reasult Taxatiemanagement versie 4.9 uit. Met alle klanten hebben we inmiddels een planning afgestemd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het waarderingshandboek en wijzigingen van Reasult Taxatiemanagement.

 

Hieronder een globaal overzicht van de wijzigingen in het waarderingshandboek:

 • De grondslag voor de verhuurderheffing is gemaximeerd tot 250.000 euro prijspeil 2017. Deze aftopping van de WOZ-waarde wordt jaarlijks primo jaar geïndexeerd met de gemiddelde leegwaardestijging van Nederland.
 • De peildatum is verschoven naar 31-12-2017. Dit houdt onder andere in dat de macro-economische parameters zijn geactualiseerd. Denk aan de inflatie en bouwkostenindexatie, maar ook de nieuwe maximale grondslag voor de verhuurderheffing. Reasult levert die nieuwe set parameters standaard mee in de taxatiemanagementsoftware.
 • De regels rond achterstallig onderhoud zijn aangescherpt voor alle categorieën vastgoed zodat achterstallig onderhoud als zodanig herkenbaar is.
 • De aanpassing van de verkoopregels van maart 2017 en beperkingen uitponden en huur gedurende 7 jaar.

Het volledig handboek is hier te vinden.
 

Wijzigingen Reasult Taxatiemanagement

Dit zijn de wijzigingen van Reasult Taxatiemanagement naar aanleiding van bijgewerkte Waarderingshandboek:

 • De hoogte van de normen en de parameters zijn geactualiseerd.
 • De verkoopbeperking uit het handboek is verwerkt. Sinds maart 2017 geldt voor woningen die blijvend gereguleerd zijn (t/m 144 WWS-punten) voor de kopende partij een verplichting om de woning minimaal zeven jaar te exploiteren alvorens aan een uitpondscenario te kunnen starten. Gedurende de zevenjaars exploitatieperiode gelden de regels voor gereguleerde verhuurd. 
 • Om meer inzicht te geven in de samenstelling van de correctieposten is achterstallig onderhoud als aparte DCF-correctie opgenomen.
 • Introductie van de schematische vrijheid als kasstroom. Een nieuwe reeks waarmee bijzondere gevallen zoals een EPV-vergoeding bij woningen of verhuurderheffing in een BOG-complex netjes in een kasstroom kunnen worden uitgezet.

 

De overige wijzigingen:

 • Door een efficiënter script is de laadtijd van het QlikView dashboard aanzienlijk verlaagd. 
 • Corporaties die om willen gaan met de diversiteit tussen steden kunnen nu zelf de opslag op de markthuurtabel op stad-niveau wijzigen. 
 • Er is een signalering op ontbreken VEX-basisbedrag toegevoegd. Diverse rapporten bevatten nu een signalering op het ontbreken van VEX-basisbedrag. 
 • De taxateur heeft nu de mogelijkheid om taxatierapporten per taxatieronde en taxatiesoort te downloaden in een ZIP-bestand.
 • Het rapport ‘T.o.v. taxateur’ is uitgebreid en voorzien van een Excel-vriendelijk formaat.
 • Een nieuw rapport met daarin een regressie analyse tussen huur/leegwaarde verhouding en de kapitalisatiefactor.

 

  

Nieuw rapport regressie analyse.

 

Delen