Nieuwe release Reasult Asset Management

27-11-2017

 

Op 30 november is de Release 5.6 voor Reasult Asset Management opgeleverd. Deze release is mede tot stand gekomen door een actieve inbreng vanuit verschillende gebruikersgroepen.  

 

Gebruikersgroepen

Na de zomer zijn we gestart met drie werkgroepen namelijk Residential, Direct – indirect rendement en Miscellaneous. Afhankelijk van het thema waren er verschillende experts van klanten betrokken bij de werkgroepen. Dit leverde een mooie samenwerking op van zowel beleggers als woningcorporaties. Voor de werkgroep Miscellaneous worden begin volgend jaar nieuwe sessies ingepland.

Hieronder een korte toelichting per gebruikersgroep.

 

Het woningmodel (Residential)

Tijdens de werkgroep Residential hebben we uitgebreid stilgestaan bij de werking van het woningmodel. Hierbij zijn diverse vragen beantwoord en wensen besproken. Een belangrijke wens ‘Combinatie complexverkoop en uitponden’ is in deze release gerealiseerd. Met deze oplossing is het nu mogelijk een complex uit te ponden en op enig moment volledig te verkopen. Ook kan er nu voor deze specifieke situatie een correctie doorgevoerd worden op de verwachte verkoopopbrengst per object of per VHE-groep. 

Direct – indirect rendement

Al enige tijd bestond de wens het direct en indirect rendement anders te berekenen. Om tot een gedragen berekening te komen zijn er twee sessies geweest. Als definitieve oplossing wordt er uiteindelijk een onderscheid gemaakt tussen rendementen gebaseerd op kasstromen en rendementen gebaseerd op winst en verlies. In release 5.6 is het rendement gebaseerd op kasstromen beschikbaar. De rendementen worden zichtbaar in het kasstroomschema. In een later stadium volgt de ontwikkeling voor winst en verlies. We hebben de berekening in lijn gebracht met de MSCI-standaard. 

Miscellaneous

De gebruikersgroep Miscellaneous is als laatste gestart en richt zich vooral op de gebruikersvriendelijkheid en kleinere gewenste aanpassingen. Een aantal van deze wensen zijn al besproken en gerealiseerd. Gebruikersvriendelijkheid is een doorlopend thema dus deze werkgroep gaat verder in 2018. In Release 5.6 hebben we aanpassingen aan de verhuurderheffing doorgevoerd om te blijven voldoen aan de wetgeving. 

 

 

Op 7 december organiseren we een kennisoverdracht van deze nieuwe release. Wilt u zich nog aanmelden? Stuur dan een bericht naar asteendijk@reasult.com.

 

Delen