Gebruikersgroep Vastgoedontwikkeling

30-06-2017

 

Samen met onze klanten werken we in gebruikersgroepen aan nieuwe mogelijkheden en verbeteringen van onze software. Het doel van deze gebruikersgroepen is om kennis uit te wisselen en samen te bespreken hoe we met de software onze gebruikers nog beter kunnen ondersteunen. We kijken daarbij terug maar vooral ook vooruit. Recent is er weer een gebruikersgroep voor Vastgoedontwikkeling (Reaforce) met woningcorporaties geweest.

Diverse woningcorporaties staan voor een grote ontwikkelingsopgave waarbij renovatie ook een rol speelt. Reasult ziet een stijgende behoefte aan het rekenen aan investeringen in renovatieprojecten. Met de deelnemers van de gebruikersgroep is besproken hoe we dit kunnen verbeteren.

Een ander besproken thema is benchmarking en data-analyse. Corporaties hebben inmiddels veel data opgebouwd. Er ligt een schat aan data en mogelijkheden om deze te analyseren waarbij we de tooling verder kunnen uitbreiden. Daarom starten we twee nieuwe werkgroepen. De werkgroepen hebben als doel mee te denken over het verbeteren van specifieke onderdelen van onze vastgoedontwikkelingssoftware.Werkgroep Renovatie

De werkgroep Renovatie richt zich het beter rekenen aan renovaties en onderhoud. De onderwerpen die we onder meer gaan bespreken is hoe om te gaan met de opbrengsten bij renovatie- en onderhoudsprojecten in de software. Wat is de situatie voor/na de ingreep en hoe leggen we dit vast. Het gaat dan onder meer over huur, marktwaarde, leegwaarde, wws punten, energielabels en dergelijke.

Gebruikt u nu onze Reaforce software voor renovatieprojecten? Of ben u in de toekomst van plan hiermee aan de slag te gaan, denk dan mee en meld u aan bij Joris van der Meijden (Product Owner Reaforce) via JvanderMeijden@reasult.com 

Rapportage en Analyse

De werkgroep rapportage en analyse richt zich op de mogelijkheden van data analyse, benchmarking en rapportage. We bieden in het najaar een extra training hiervoor aan waarbij de huidige mogelijkheden aan bod komen. Daarna verkennen we samen welke verbetering en/of vernieuwing we kunnen aanbrengen. Wilt u ook invloed hierop uitoefenen? Meld u dan aan voor deze gebruikersgroep bij Joris van der Meijden (Product Owner Reaforce) via JvanderMeijden@reasult.com 

De frequentie en locatie van beide werkgroepen bepalen we in overleg met de groepsleden.

 

Delen