Werkgroep ‘Vastgoedsturing woningcorporaties’ gestart

04-05-2017

 

Al jaren ondersteunt Reasult het begrotingsproces binnen haar assetmanagementoplossing. Naast de beleggers zien we hiervoor een toenemende belangstelling vanuit de woningcorporaties. Woningcorporaties hebben door de Woningwet en de dialoog die zij voeren met gemeenten nog specifiekere wensen en eisen aan de jaarlijkse budgettering. Hoe zorg je er voor dat het proces van finance, vastgoed en sturing samenkomen? Een mooie aanleiding voor Reasult een nieuwe serie werkgroepen te starten met als thema ‘Vastgoedsturing’. Centraal hierin staat het stroomlijnen van het budgetteringsproces samen met vertegenwoordigers van Vestia en Stadgenoot. Hiermee willen we woningcorporaties helpen het begrotingsproces naar een hoger niveau te tillen. 

De eerste sessie van de werkgroep is onlangs geweest. In deze sessie is gestart met het doorlopen van het ideale budgetteringsproces voor woningcorporaties. Welke stappen zitten hierin, wie heeft welke rol en hoe monitoren we het begrotingsproces periodiek? Woningcorporaties willen graag financial control en vastgoedmanagement meer in lijn brengen en minder werken met losse Excelsheets. Deels is dat ook cultuur. Hoe faciliteer je het samenspel tussen finance en control en de assetmanagers en bereik je ook dat iedereen in de organisatie nut en noodzaak er van ziet.

Er zijn nog enkele vervolgsessies gepland waarin we ingaan op de detailplanning. Wie levert op welk moment wat aan? Welke informatiestromen zijn er? Wat zijn de verschillende databronnen en hoe zorgen we er voor dat die op het juiste moment bij elkaar komen? Hoe maken we een goede complexindeling, op welk niveau sturen we en aan welk complex besteden we wel of geen aandacht en waarom? Tot slot kijken we naar de specifieke rapportagebehoeften van de verschillende onderdelen in dit proces. 

Delen