Verbeteringen in expiratiemanagement module

02-05-2017

 

Binnenkort leveren we de Reasult Assetmanagement software 5.4 versie op. Deze release bevat veel vernieuwingen voor expiratiemanagement, hold/sell en biedt 'one interface' voor Assetmanagement en Taxatiemanagement.

Expiratiemanagement module

In de 5.4 release is de Expiratiemanagement module volledig vernieuwd. Onze gebruikers hebben veel input hiervoor geleverd. De meest zichtbare verbetering is dat het overzicht met expiratiegegevens persoonlijk instelbaar is. Daarnaast geeft het rekenkundig en schematisch inzicht in de verschillende expiratieperioden. Veranderingen in de contracten zijn daarmee veel sneller inzichtelijk. Het is nu mogelijk om voor elke expiratieperiode afzonderlijk de verwachtingen rondom leegstand, huurvrij, incentives en type verlengingshuur in te vullen.

 

Hold/sell 2.0

In de 5.4 release is het mogelijk om een (strategische) object score te berekenen. Aan de hand van deze uitkomsten kunnen de objecten vervolgens geplot worden in een kwadrantenmatrix. Deze schematische weergave vormt vanaf de 5.4 release onderdeel van de standaardsoftware.

 

'One interface'

Vanaf de 5.4 release maken de gebruikers van onze Assetmanagement- en Taxatiemanagementoplossing gezamenlijk gebruik van een eenduidige set brongegevens. Zo kan één set portefeuillegegevens in beide oplossingen geïmporteerd en gebruikt worden.

Delen