Gebruik Smart Data bij corporaties binnen handbereik

28-03-2017

 

Een interview met Bastiaan van der Mijl, Product Marketing Manager. 

Corporaties bezitten enorme hoeveelheden data, maar doen daar in het algemeen nog weinig mee. "Dat terwijl er al veel mooie toepassingen mogelijk zijn,” aldus Product Marketing Manager Bastiaan van der Mijl van Reasult. Wat kunnen corporaties bereiken wanneer ze het maximale uit hun data halen? En nog belangrijker, hoe doen ze dit? Een gesprek over het efficiënt implementeren van Smart Data.

Het lukt corporaties tot nu toe heel beperkt om alles uit hun data te halen, begint Bastiaan het gesprek. "Hoewel ze zich heel bewust zijn van het feit dat ze hier iets mee moeten doen, leidt het maar mondjesmaat tot goede toepassingen. Ze zijn vooral nog bezig met intern de data op orde krijgen, maar steeds meer corporaties zijn toe aan de volgende stap. Dit is belangrijk om Smart Data effectief te kunnen toepassen; ze moeten eerst over deze grote berg heen om de pot met goud erachter te kunnen bereiken."

Pot met goud
"Wanneer je Smart Data vervolgens efficiënt gebruikt, ga je anders naar de inzet van je middelen kijken," gaat Bastiaan verder, en geeft een voorbeeld. "Corporaties hebben een jaarlijks een beperkt investeringsbudget. Dit investeren ze om bijvoorbeeld de duurzaamheid van haar portefeuille te verhogen. Maar hoe doe je dit? Je kunt elke euro maar één keer uitgeven, dus zo’n besluit wil je baseren op meer dan alleen een onderbuikgevoel. Gebruik daarom ook informatie over de technische kwaliteit van woningen, de leeftijd en inkomens van huurders en als het kan zelfs hun totale woonlasten en energieverbruik om tot een beslissing te komen. Zo kun je huurders echt helpen, door bijvoorbeeld de verduurzaming als eerste toe te passen bij huurders met de hoogste energierekening."

"Enkele weken geleden organiseerden wij een evenement over het gebruik van Smart Data," gaat Bastiaan verder met een ander voorbeeld. "Eén van de sprekende corporaties daar experimenteert met Smart Data om tegen lagere kosten betere dienstverlening naar haar huurders te leveren. Het devies daarbij is: begin gewoon. Begin klein en bouw het later uit. Zij zijn bijvoorbeeld begonnen met een simpel experiment door op een kaart data van Buienrader te combineren met daklekkagemeldingen van hun huurders. Natuurlijk ligt hier een direct verband. Maar dit inzicht heeft hun asset managers geholpen opnieuw kritisch naar hun complexplannen te kijken. Pakken we wel de juiste complexen als eerste aan? Door dezelfde kaart zouden ze zelfs zo ver willen gaan proactief extra mensen klaar te zetten wanneer een grote storm over het land trekt, om zo hun dienstverlening naar de huurders te verbeteren. Het omgekeerde is ook waar; bij warm en zonnig weer is het niet nodig een peloton aan mensen paraat te hebben staan."

"Door meerdere soorten data te combineren en via kaarten te visualiseren komt data tot leven. Een kaart waarop met kleuren te zien is wat de relatie is tussen de mutatiegraad en de klanttevredenheid, of de actuele leegstand en de technische kwaliteit geeft asset managers direct bruikbare informatie."

Herijking
Smart Data kan corporaties daarnaast helpen bij de herijking van de portefeuillestrategie. "Naast informatie over het eigen bezit, zoals het aantal woningen van een bepaald type of beleidsvoornemens, is er voor corporaties ook een groeiende schat aan openbare data beschikbaar. De Leefbaarometer, CBS data zoals criminaliteitscijfers en voorspellingen qua demografische ontwikkelingen zijn al langer openbaar toegankelijk. Ook zijn er initiatieven waarbij corporaties onderling op een gedetailleerd niveau hun eigen data over bijvoorbeeld huur- en verkoopprijzen uit kunnen wisselen met andere corporaties en beleggers. Zo krijgen ze een vollediger beeld van de markt. Nog een stap verder is ook andere bronnen aan te boren van verhuur- en verkoopsites zodat er inzicht ontstaat in bijvoorbeeld de actuele zoekvraag en ontwikkeling van prijzen. Zo kunnen corporaties beter onderbouwde beslissingen nemen."

"Houd hierbij wel rekening dat Smart Data slechts een extra instrument voor een corporatie is," benadrukt Bastiaan. "Je zult de beslissingen zelf moeten blijven nemen."

Cultuurverandering
Het effectief gebruiken van Smart Data vraagt bij veel corporaties om een cultuursverandering, legt Bastiaan uit. "Er zullen andere soorten functies ontstaan bij corporaties. Data-analisten komen bijvoorbeeld steeds meer voor om de zee aan informatie behapbaar te maken. Net als assetmanagers zijn deze nog erg schaars in de sector. Woningcorporaties worden komende jaren steeds meer datagedreven organisaties."

Daarom moet een corporatie Smart Data écht omarmen. "Cees van Boven van Parteon had het er al begin 2016 over in CorporatieGids Magazine: neem je medewerkers mee in de verandering. Dat betekent iedereen, van strategie tot uitvoering."

Specifieker beleid
Uiteindelijk moet Smart Data ervoor zorgen dat corporaties een actiever beleid kunnen voeren. "In plaats van reactief wachten tot een cv-ketel stuk gaat, een dak lek is of leegstand ontstaat door vertrek van huurders, kun je Smart Data gebruiken voor voorspellingen. Door externe data te combineren met eigen data kan een corporatie bijvoorbeeld inzicht krijgen in toenemende leegloop of werkloosheid, waaruit opgemaakt kan worden dat de corporatie dit ook gaat voelen."

"Ook kun je met Smart Data een specifieker beleid uitvoeren. In plaats van algemeen beleid te maken voor een buurt of een complex kun je steeds vaker kijken naar individuele huurders als je over de juiste data beschikt. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar een mooi effect is dat je daardoor écht maatschappelijke waarde kunt leveren op die plekken waar het het hardst nodig is, omdat het niet verloren gaat bij huurders die het (inmiddels) minder nodig hebben. Ik denk hierbij aan bijvoorbeeld persoonsgebonden huurindexatie."

Smart Data
Reasult kan volgens Bastiaan corporaties helpen het maximale uit hun data te halen. "Ga niet zelf pioneren of het wiel opnieuw uitvinden, maar gebruik goede standaarden en pak dit samen met andere corporaties aan. Dit betekent uiteindelijk dat de data bij een corporatie zo slim wordt dat je niet anders kunt dan betere besluiten nemen, een efficiënter proces intern hanteren en een specifieker beleid uitvoeren."

Bron: CorporatieMedia - 26 januari 2017                                  

Delen