Reasult ontvangt ISAE3402 verklaring

07-02-2017

 

Kwaliteit en betrouwbaarheid vinden wij belangrijk en Reasult is dan ook trots om als eerste bedrijf in haar branche de implementatie van ISAE 3402 af te ronden. ISAE 3402 is de internationale standaard voor uitbesteding en is een waarborg voor een juiste verwerking van financiële- en ICT-processen. Reasult toont hiermee aan dat interne controleprocessen en beheersmaatregelen goed zijn ingericht. 

 

Waarborging kwaliteit

Met het ISAE3402 rapport geeft Reasult inzicht in de maatregelen van interne beheersing en de borging van de betrouwbaarheid van de financiële rapportages. Tevens maakt het transparant op welke wijze de wet- en regelgeving wordt nageleefd en de bedrijfsprocessen worden uitgevoerd.

Aart Zandbergen, CEO van Reasult zegt hierover: “We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Klanten die onze software gebruiken moeten de zekerheid hebben dat we interne controleprocessen en beheersmaatregelen goed hebben ingericht. Die maatregelen hadden we al op orde, maar met deze verklaring kunnen we onze klanten die zekerheid zwart op wit geven. Over een half jaar verwachten we de ISAE 3402 type II verklaring te ontvangen. Een type II rapport bevestigt dat we de genomen interne beheersmaatregelen ook daadwerkelijk uitvoeren zoals beschreven in de rapportage.”

 

Implementatie van ISAE 3402 

De implementatie van ISAE 3402 geeft inzicht in de inrichting van processen en het risk management framework. Gedurende de ISAE 3402 type II audit toetst de onafhankelijke accountant de opzet, het bestaan en de effectieve werking. SASconsult heeft Reasult bij de implementatie van ISAE 3402 begeleid. Koen van der Aa, Supervisor bij SASconsult zegt hierover: "Reasult ontwikkelt software die vastgoedorganisaties ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht in de financiële performances van vastgoedportefeuilles en biedt software aan voor het gestructureerd taxeren van vastgoedobjecten. Door de focus op de vastgoedmarkt en uitgebreide kennis op het gebied van vastgoed, Finance en IT, heeft Reasult een duidelijke visie op de markt. Door middel van de ISAE 3402 implementatie ondersteunt Reasult deze visie door transparantie over de processen, de beheersing van processen en risicobeheersing. Reasult heeft in korte tijd de beheersing van interne processen en het risicobeheersingsysteem geoptimaliseerd en is klaar voor de audit van de onafhankelijke accountant."

 

De rapportage opvragen?

Reasult heeft gekozen voor een uitbreiding van de ISAE-rapportage met de NRVT, IVS en IPD richtlijnen. De Reasult Taxatiemanagementsoftware ondersteunt namelijk deze richtlijnen.  Het ISAE 3402-rapport bevat vertrouwelijke informatie. Tegen een vergoeding is een afschrift van de ISAE 3402 verklaring beschikbaar voor onze klanten. Naast zekerheid en comfort bespaart u hiermee op uw eigen auditkosten. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager. 

 

Delen