NRVT-richtlijnen in rapportages

02-12-2016

 

De afgelopen maanden hebben we met diverse partijen, waaronder klanten, overlegd hoe de standaard taxatierapporten in te richten om optimaal te voldoen aan de NRVT-eisen.  Voor de aannemelijkheidsverklaring waar de taxateurs mee werken is een nieuw rapport ontwikkeld. Daarnaast is voor het plannen van bezichtigingen een routeplanningslijst opgenomen.

Reasult levert een gebruiksvriendelijk taxatiemanagementsysteem, waar ik als taxateur graag mee werk. De heldere rollenscheiding en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de NRVT-eisen stemt tot tevredenheid. De verschillende rapportagemogelijkheden en analyses die het systeem biedt, en de controle van de ingevoerde data geven mij zekerheid over de kwaliteit van waarderingen waarvoor ik als taxateur eindverantwoordelijk ben. Daarnaast is het prettig dat we steeds tijdig geïnformeerd over veranderingen, en we ook betrokken worden bij ontwerpoplossingen zodat de nieuwe aanpassingen aansluiten bij onze praktijk. Voor ons is de software meer dan alleen een rekentool. Het is een managementsysteem voor taxaties, dat onze klanten begeleidt bij het vormgeven van vastgoedsturing in de organisatie.” Peter Dansen MRICS RT/RMT, Vastgoedtaxateur.

  

Aanpassingen in Reasult Taxatiemanagement voor de NRVT:

 • Backtesting wordt in het taxatierapport opgenomen; 
 • De verschillende taxatieconcepten worden opgenomen in het taxatierapport met toelichting per concept;
 • De handtekening van de taxateur/ de inspectiedatum, de uitgeschreven waarde, worden opgenomen in het taxatierapport bij een volledige taxatie;
 • De verwijzing naar de algemene voorwaarden wordt opgenomen in het taxatierapport;
 • In het generieke parametersrapport worden de algemene voorwaarden opgenomen voor de taxatieronde.

"Reasult  levert als een van de eerste aanbieders een taxatiemanagementsysteem en is hiermee een belangrijke leverancier binnen de corporatiesector. Reasult blijft het taxatiemanagementsysteem continue door ontwikkelen en voorziet ons en onze opdrachtgevers van het benodigde inzicht in de te waarderen vastgoedportefeuilles. Het taxatiemanagementsysteem biedt de taxateur diverse analyses en rapportages die hem ondersteunen in de processen en procedures welke komen kijken bij een goed opgezette taxatie, van opname van het bezit tot het afronden van een rapportage welke voldoet aan de gestelde NRVT-vereisten. Daarnaast is een belangrijk element de goede ondersteuning van de waarderingsbespreking door het inzichtelijk maken van de interne versus de externe taxatie. Zodoende hebben de taxatiebesprekingen diepgang en gaat het écht over het vastgoed. " Joost Daalmans MSc RT RDMW, Senior vastgoedadviseur Cushman & Wakefield

 

Aanpassingen voor het verhogen van het gebruiksgemak:

 • De vergelijking met de vorige ronde is uitgebreid met een aantal ratio’s om het controle werk van de taxateur te vereenvoudigen;
 • Er is gezorgd voor de mogelijkheid om de exit yield gegevens zowel per complex als over de hele portefeuille in te voeren (door de vastgoedmanager). Daardoor is het eenvoudig controleerbaar door de taxateur;
 • De referentiemodule is aangepast zodat selecties van referenties kunnen worden gemaakt op postcode;
 • Alle referenties kunnen per complextype in een keer ingevoerd worden;
 • Er is een aannemelijkheidsrapportage opgenomen in de applicatie;
 • Er is een routeplanningslijst opgenomen in de applicatie.

Delen