Extra ondersteuning verklaring waardeontwikkeling, dVi aanlevering

02-12-2016

 

Voor de jaarrekening over 2016 is de marktwaarde een verplichte waarderingsgrondslag. Voor veel corporaties betekent dit extra werk. Recent hebben we veel corporaties hierbij ondersteund. Denk aan het helpen met het kwantitatief verklaren van de waardeontwikkeling tussen twee waarderingsronden of de aanlevering van dVi en dPi. Maar natuurlijk ook het doorrekenen van de volkshuisvestelijke bestemming. Hieronder vindt u de mogelijkheden die wij bieden om corporaties veel werk uit handen te nemen. 

 

Volkshuisvestelijke bestemming 2016

De volkshuisvestelijke bestemming brengt het verschil in beeld tussen de marktconforme kasstromen en de beleidskasstromen van de corporatie. Een aantal van onze klanten hebben we ondersteund bij het uitrekenen van de volkshuisvestelijke bestemming van 2015. Ook voor 2016 bieden we deze mogelijkheid weer aan. Deze methodiek wordt eind 2017 wettelijk vastgelegd. Vanaf dat moment wordt er nog maar één begrip gehanteerd in het kader van het toezicht, de verkrijging van geborgde financieringen en voor de duiding van het eigen vermogen in de jaarrekening. U ontvangt van ons een overzichtelijk rapport met de cijfermatige verklaring van uw volkshuisvestelijke bestemming. Hiermee heeft u direct inzicht in de verschillende waarderingsmethodieken zoals; marktwaarde verhuurde staat en de volkshuisvestelijke bestemming.

Verklaring waardeontwikkeling

Om het verschil in waarde tussen 2015 en 2016 te verklaren is er door ons een aanvullend rapport ontwikkeld. Dit rapport laat de verschillen zien op diverse onderdelen zoals bezit, kasstromen, parameters en data. Dit kunt u gebruiken voor een nadere analyse en als onderbouwing richting uw stakeholders.

 

Aanleveren dVi-rapportage (verantwoordingsinformatie)

Voor 1 juli 2017 moet uw dVi aanlevering volgens het format van het waarderingshandboek weer aangeleverd worden aan de toezichthouder. In afstemming met u kunnen we het rapport hiervoor genereren. Het format in onze software sluit aan op het definitieve format van de dVi. Dit scheelt u vele dagen tijd in het verzamelen en ordenen van de data. 

Heeft u vragen of behoefte aan advies, neem dan gerust contact met ons op.Delen