Nieuwe release Reasult Assetmanagement met o.m. BAR-waardering en MSCI-rapportage

11-01-2017

 

Er is een nieuwe release van Reasult Assetmanagement. Mooie nieuwe functionaliteit is het begroten op organisatieniveau. Daarnaast is het ook mogelijk om de MSCI-rapportage met vaste peildatum aan te leveren en een BAR-waardering te maken. Tevens zijn er diverse gebruikersverbeteringen. Zo zijn er minder stappen nodig om scenario’s te maken. Hieronder vertellen we meer over deze nieuwe functionaliteiten. 

 

Begroten op organisatieniveau

Er is een extra functionaliteit toegevoegd aan Reasult Financiële Planning. Naast het begroten van opbrengsten en kosten voor het onroerend goed op objectniveau en op fondsniveau kan er nu ook begroot worden op organisatieniveau. Deze module heet Management Company. Hierbij wordt de fondsbegroting en afdelingsbegrotingen ingelezen, overige organisatie gerelateerde posten begroot met als resultaat een geprognosticeerde Balans, Winst & Verliesrekening en kasstroom. U begroot daarmee op het allerhoogste niveau voor de gewenste budgetjaren.

Nieuwe MSCI-rapportage met vaste peildatum

Voor de aanlevering richting MSCI kan via een vaste rapportage het MSCI-Excel bestand worden gevuld. Dit geldt voor zowel de kwartaal- als de jaaraanlevering. De applicatie houdt rekening met het moment van aanlevering door gebruik te maken van vaste peildata. Dit bespaart u veel tijd in het verzamelen van data. Na de selectie van een groep objecten en de keuze voor het betreffende kwartaal of rapportagejaar heeft u een hapklaar MSCI-rapport. 

 

 

Met een klik de BAR-waardering klaar

Naast de DCF-waardering is het vanaf deze release (Reasult Assetmanagement 5.3.) ook mogelijk een BAR-waardering te maken. De parameters hiervoor kunnen vanaf een specifiek objectniveau of vanuit een hoger niveau worden bepaald. Vervolgens berekent u met één klik een standaard BAR-waarderingsrapport. 

 

Gebruikersgemak en minder stappen

In de 5.3 release zijn voortaan minder stappen nodig om scenario’s te maken en de impact te bepalen op (deel)portefeuille niveau. Op contractniveau is onder andere een ‘snelle invoer’ functionaliteit geïntroduceerd. Hierdoor is het voor meerdere objecten tegelijk mogelijk om een aantal waardes aan te passen. Daarnaast zijn er nog een aantal verbeteringen gedaan aan de algemene gebruiksvriendelijkheid. 

Delen