Sneak preview nieuwe release Vastgoedontwikkeling

01-12-2016

 

In deze ‘sneak preview’ zetten we de voornaamste veranderingen van de nieuwe release van Reasult Vastgoedontwikkeling (Reaforce) op een rij. Begin 2017 wordt de nieuwe release uitgebracht.


Compleet vernieuwde wizard ‘nieuw project’

In de wizard 'nieuw project' is de opgebouwde projectstructuur direct inzichtelijk. De belangrijkste defaults zoals indexeringen, grondkosten, bouwkosten, BVO/GBO/vormfactor, zijn direct zichtbaar en bij de aanmaak van het project te wijzigen.

  

Gedetailleerde verkoopplanning (per woning)

Bij particuliere verkoop (wonen en parkeren) is het nu mogelijk om per eenheid de verkoopplanning te prognosticeren. Dit resulteert in een nauwkeuriger prognose van de opbrengstencashflow.

 

Verbeterd gebruiksgemak door invoer op alle projectniveau’s

Voorheen was het, bij toepassing van Bouweenheden en/of Deelprojecten, niet mogelijk om bedragen in te voeren op Variantniveau en Deelprojectniveau. Dat vanaf nu wel. De invoer van bedragen kan nu via een nieuwe toegankelijke invoerkaart. Ook kunnen meerdere kostenregels tegelijk worden aangepast. wel zo gemakkelijk en tijdsbesparend. Tevens is het nu mogelijk om vaste bedragen op te voeren die niet meer wijzigen, ook niet als het bouwprogramma verandert. Een toepassing hiervan is bijvoorbeeld het invoeren van vaste sloopkosten die niet afhankelijk zijn van het toekomstig bouwprogramma. 

  

Splitsing Investeringen en Onderhoud

Voor een juiste verslaglegging is het voor onderhouds- en renovatieprojecten van belang om kosten en opbrengsten te kunnen splitsen in investeringen (te activeren) en onderhoud (niet te activeren). In de 5.2 release is daarom de mogelijkheid ingebouwd om per kostenregel het aandeel investering en onderhoud in te voeren. Dit resulteert in een gesplitste investerings- en onderhoudscashflow waarop uiteraard ook te rapporteren is.


R&A: rapportage Managementsamenvatting

Het rapport Managementsamenvatting is sterk verbeterd. Het biedt nu de mogelijkheid om de projectdefinitie en de financiële gegevens van een uitgangspublicatie af te zetten tegen twee vergelijkingspublicaties.

Delen