Release (4.3.) Reasult Taxatiemanagement

15-09-2016

 

Onlangs is er een nieuwe release van Reasult Taxatiemanagement uitgebracht. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

NRVT-aanpassingen

In deze release zijn de NRVT-eisen voor de kwalitatieve beoordeling toegevoegd. De taxateur kan in de applicatie een toelichting geven die ook in het taxatierapport wordt vastgelegd. De NRVT-aanpassingen betreffen het opnemen van de SWOT analyse, een kwalitatieve beoordeling van een complex locatie, courantheid en object en de toelichting die de taxateur geeft bij het beoordelen van het complex. Deze worden opgenomen in het taxatierapport. 

Parkeermodel uitbreidingen

De rekenmogelijkheden op het parkeermodel zijn uitgebreid met standaard onderhoudsnormen (de VTW types). Ook is de mutatiekans/uitpondgraadberekening uitgebreid in mogelijkheden en ook vereenvoudigd. Het doorrekenen van de parkeercomplexen kan nu, los van woningen en BOG, in de applicatie gedaan worden. 

Mutatiekans

De berekening van de mutatiekans is uitgebreid zodat ook het scenario 15 jaar exploiteren en daarna uitponden(EU) in de eindwaardeberekening optimaal kan worden berekend. Dit hoeft nu niet meer apart te worden ingesteld.

Erfpacht Amsterdam

Voor Amsterdam zijn er erfpachtaanpassingen gedaan. Het vaste bedrag voor de afkoop per woning voor Amsterdam is aangepast naar de nieuwe afspraak waarbij dit verdeeld is naar 22 gebieden, met per gebied een vast bedrag per vierkante meter. De afkoopsom is een vast bedrag geworden. 

Delen