Volgende stap in scheiding DAEB/niet-DAEB

24-06-2016

De nieuwe woningwet stuurt woningcorporaties zich meer te concentreren op hun kerntaak: het aanbieden van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen. Onderdeel hiervan is dat woningcorporaties eind dit jaar een voorstel moeten indienen hoe zij hun niet-kernactiviteiten gaan afscheiden. Ook wel scheiding DAEB/niet-DAEB activiteiten genoemd. Deze scheidingsvoorstellen worden beoordeeld door de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Recent – 31 mei 2015 – heeft de AW het definitieve beoordelingskader gepubliceerd. Vanaf nu is dus helder welke criteria de AW hanteert bij het beoordelen van de scheidingsvoorstellen van de corporaties.

Volkshuisvestelijke bestemming

Een belangrijke rol bij het beoordelingskader is de marktwaarde in verhuurde staat en de ratio’s die daarop gebaseerd zijn. Er is ook een nieuw waardebegrip geïntroduceerd voor het DAEB-deel: de volkshuisvestelijke bestemming.

Deze volkshuisvestelijke bestemming wordt verkregen door:

  • alle waarderingen door te rekenen als doorexploitatiescenario;
  • in plaats van de markthuur te rekenen met de eigen streefhuur;
  • de contante waarde die dit oplevert af te trekken van de marktwaarde in verhuurde staat.

Het berekenen van de volkshuisvestelijke bestemming kan voor corporaties behoorlijk wat rekenwerk opleveren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Reasult zit bovenop de laatste ontwikkelingen en heeft al diverse corporaties begeleid met de stap naar marktwaarde. Met ons taxatiemanagementsysteem is het mogelijk zowel de full als de basiswaardering te maken. U kunt zelf met de software aan de slag, maar u kunt dit ook volledig of deels aan ons uitbesteden. Denk hierbij aan het helpen met het kwantitatief verklaren van de waardeontwikkeling tussen twee waarderingsronden, het doorrekenen van de volkshuisvestelijke bestemming, de aanlevering van dVi en dPi. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw accountmanager. Bel naar 0318672930 of mail naar info@reasult.com 

 

Delen