Haalbaarheidsanalyses

Onderbouw aankoop-, verkoop- en investeringsvoorstellen met goede kasstroomprognoses en rendementen. Ook voor nieuwbouw of renovatie. Bepaal of u wel of niet gaat investeren of eventueel gaat aan- en verkopen. Bereken wat financieel haalbaar is, maak scenario’s en vergelijk. Zo houdt u grip op uw vastgoed.

Aan- en verkoopplanning

Plan uw eventuele aan- en verkopen en analyseer wat de eventuele effecten op de portefuille zijn.

Meer

Investeringsvoorstel

Bepaal het toekomstig rendement op investeringen. Inclusief huidige en toekomstige marktwaarde en interne (beleids-)waarde.

Besluitvorming

Leg besluitvormingsdocumenten centraal vast.

Voortgangsbewaking

Monitor de voortgang van uw investeringen met voortgangsrapportages en faseverslagen.

Meer

Scenario-analyses

Vergelijk eenvoudig verschillende scenario's door het maken van o.a. ‘what-if’ en gevoeligheidsanalyses.

Wat grote toegevoegde waarde heeft is het doorrekenen vanportefeuilles bij diverse simulaties, de zogenaamde what-if scenario's. Het inzichtelijk maken van wat er gebeurt met een portefeuille als je een 'building block' verandert of als je hem helemaal op zijn kop zet, biedt sterke inzichten.

Bekijk deze case.

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse in de vastgoedsoftware van Reasult? Behoefte aan advies? Een algemene vraag? Laat het ons weten.

Neem contact op