Datavalidatie

Deze functionaliteiten zijn standaard binnen de basisapplicatie 

Datavalidatie
Alle ingelezen brongegevens worden automatisch gecontroleerd. Hiervoor kan de gebruiker aangeven welke velden als verplicht dienen te worden aangemerkt en welke waardes zich binnen bepaalde bandbreedtes moeten begeven. De uitkomst van deze controle leidt per complex tot een volgende status met bijbehorende acties: aanpassen in primaire systeem, handmatige validatie of eventueel toepassen van een business rule óf acceptatie van een geconstateerde afwijking. Deze acties worden altijd gekoppeld aan bepaalde personen in de organisatie.

Business Rules
Voor cruciale brongegevens die om bepaalde redenen niet of niet tijdig kunnen worden aangepast in het bronsysteem, biedt Reaturn TM voor de gebruikers bij woningcorporaties een beperkt aantal business rules aan. In de rapportages is duidelijk te zien waar in de portefeuille deze brongegevens zijn toegepast. Deze business rules dienen iedere taxatieronde door de gebruiker te worden bevestigd.

 

 
Deze business rules zijn zowel beschikbaar voor woningcomplexen en bog complexen. Voor woningcomplexen betreft het m2, wws punten, huurprijzen en aanwezigheid van een woz waarde per vhe. Voor BOG betreft het de aanwezigheid van ingangs-, index en expiratiedatums, alsmede de registratie van oppervlaktes bvo & vvo.

Koppeling Workflow en Laadproces
Door de koppeling met de workflow en de autorisatie matrix worden verantwoordelijke medewerkers automatisch actiepartij en kunnen gegevens aangepast worden in de bron en verbeterd meegenomen worden in de taxatie.

Ook later in het taxatieproces kunnen brongegevens worden afgekeurd. Dit kan bijvoorbeeld door de taxateur of door de vastgoed/asset manager worden gedaan. Ook op die momenten wordt een administratief of contractmanager verantwoordelijk voor het object en zal hij de data voor het betreffende complex dienen aan te passen in het primaire systeem.

De data worden vervolgens opnieuw ingelezen en het complex doorloopt weer het reguliere taxatieproces.