Module Analyse

Basisanalyse
Een basis analyse kan op object, deel- of totale- portefeuille niveau worden gemaakt. Een basis analyse bestaat uit de volgende onderdelen; Dashboard, Cashflow overzicht, Object overzicht, Grafiek en Gebruikte data.

 

Exploiteer en uitpondanalyse
Voor woningvastgoed kan een ‘Mutatie en Uitpond analyse’ worden gemaakt, waarbij diverse mutatie- en uitpondschema’s gesimuleerd kunnen worden. Tevens kunnen diverse parameters gewijzigd worden om een alternatief scenario te analyseren.

What-If Analyse
Met de ‘What-if analyse’ kunnen alternatieve scenario’s worden gemaakt voor een enkel commercieel object. Belangrijke objectgegevens en waarde bepalende parameters kunnen worden aan gepast voor deze analyses.

Gevoeligheidsanalyse
Op basis van een Basis analyse kan in Reaturn een Variant analyse worden gemaakt. Met behulp van de Variant analyse kan een alternatief scenario voor Basis analyse worden gemaakt op (deel)portefeuille niveau. Dit kan worden gedaan door het aanpassen van toekomstverwachtingen ten aanzien van enkele bepalende parameters.

Vergelijkingstool
In deze functionaliteit van Reaturn kunnen alle mogelijke analyses naast elkaar worden gezet en kunnen de resultaten van deze analyses met elkaar worden vergeleken. De tool bestaat uit een cijfermatige vergelijking en een grafische vergelijking.