Aan- en verkoopplanning

Acquisitieplanning
In de acquisitieplanning worden objecten vastgelegd die mogelijk aangekocht gaan worden. Hierdoor wordt het inzichtelijk wat voor effecten de eventuele aankopen hebben op de cashflowprognose van een (deel)portefeuille.

Dispositieplanning
In de verkoopplanning kunnen objecten uit de bestaande portefeuille worden opgenomen. Hierdoor wordt het inzichtelijk wat voor effecten de eventuele verkopen hebben op de cashflowprognose van een (deel)portefeuille.

Pipeline Management
Met de Pipeline analyse worden eventuele aan te kopen objecten geanalyseerd. De Pipeline analyse is te gebruiken voor zowel commerciële objecten als voor woningen.