Rapportage & Analyse

Management Console en Management Database
De gevalideerde gegevens uit Reaforce worden, ten behoeve van rapportage- en analysedoeleinden, gestructureerd in de management database opgeslagen.

Control
De control functie binnen Rapportage en Analyse wordt inzicht verschaft in de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie.

Analyseomgeving
Voor de niet-standaard informatiebehoeften is er een analyseomgeving waarmee specifieke ad hoc analyses kunnen worden uitgevoerd.

Standaard rapportages
Er is een standaard set met rapportages die aansluit bij de repeterende informatiebehoefte van de vastgoedorganisatie. Deze rapportages verschaffen stuurinformatie voor de ontwikkelportefeuille in financiële zin, maar ook ten aanzien van planning en bouwprogramma.

Maatwerk rapportages
Voor repeterende rapportagebehoeften waarin niet door de standaard rapportages wordt voorzien, is het mogelijk om maatwerk rapportages te ontwikkelen.