Project Control

Planning & control cyclus
Voor de projecten die de idee fase voorbij zijn en formeel onderdeel uitmaken van de ontwikkelportefeuille, ondersteunt Reaforce de gehele planning & control cyclus. Hierbij valt te denken aan periodieke rapportages, voortgangsbewaking, besluitvormingsproces, etc..

 

Faseverslagen
Binnen Reaforce wordt de klantspecifieke standaard projectfasering ondersteund. Hiertoe worden faseverslagen ingezet ter ondersteuning en borging van het besluitvormingsproces. In het proces om tot vastgestelde faseverslagen te komen is er sprake van functiescheiding.

 

Periodeverslagen
Naast het variabele ritme van faseverslagen is er ook een proces met vaste frequentie ten behoeve van periodieke (portefeuille)rapportages. Deze berekeningen worden eveneens in de database geborgd door een publicatieproces met functiescheiding.

 

Realisatiecijfers
Door een koppeling met de administratieve omgeving kan er voor elk project aan voortgangsbewaking worden gedaan. De budgetten, verplichtingen en actuals worden afgezet tegen de laatste prognoses. De actuals worden met de restant prognose gecombineerd tot een samengestelde cash flow.