Reasult In Control - Woonstad Rotterdam - page 9

belang dat ook de medewerkers inzien dat waar-
deren op marktwaarde de toekomst heeft. Zij zijn
immers de handen en voeten van de corporatie,
en zij moeten het in de praktijk brengen. Niet
alleen de kijk op het vastgoed verandert, maar
het heeft ook invloed op de dagelijkse processen.
Denk bijvoorbeeld aan de data die vastgelegd
moet worden om tot een waardering op markt-
waarde te kunnen komen.”
Implementatiekosten terugverdiend
Sinds de implementatie van de software is de
datakwaliteit van de portefeuille van Woonstad
Rotterdam aanzienlijk verbeterd en heeft de
REASULT
REAL ESTATE IN CONTROL
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12
Powered by FlippingBook