Reasult In Control - Woonstad Rotterdam - page 8

de portefeuillewaarding uitvoert. Echter,
Woonstad Rotterdam koos voor de oplossing
van Reasult. Visscher licht toe: “Het meest door-
slaggevend in onze keuze is dat we met Reasult
zelf aan de knoppen kunnen zitten. Hierdoor
vermijden we een time leak die ontstaat als
de portefeuille door IPD gewaardeerd wordt.
Dankzij de oplossing van Reasult hebben we
accuraat en actueel inzicht. We worden gedwon-
gen om onze datakwaliteit te verbeteren en
ook het kennisniveau binnen de organisatie te
verhogen. Hierdoor krijgen we niet alleen meer
inzicht in onze portefeuille, maar krijgen we er
ook meer grip op. Tijdens het selectieproces
kwamen ons bovendien positieve ervaringen
van andere vooraanstaande corporaties ter oren.
Alliantie en Ymere meldden dat zij al enige tijd
gebruik naar tevredenheid gebruik maken van
Reaturn TMS.”
Software implementeren is
professionaliseren
Eind 2011 besloot Woonstad Rotterdam het
taxatiemanagementsysteem van Reasult te
implementeren. Inmiddels is dit systeem uit-
gebreid met modules die specifiek voor deze
corporatie van belang zijn, zoals de VoV module
en de op-maat-gemaakte erfpachtmodule.
Aangezien Rotterdam zijn eigen dynamiek heeft,
is de erfpachtmodule gezamenlijk ontwikkeld.
Nu implementeert de corporatie de ‘Rendement
module’. Deze module biedt Woonstad Rotter-
dam inzicht in hoe het vastgoed rendeert. In een
analyseomgeving krijgt de corporatie op een
grafische en intuïtieve manier inzicht in zowel het
directe, indirecte als het totale rendement.
Met de keuze voor de software maakt Woonstad
Rotterdam tevens de keuze voor professionalise­
ring. Feenstra stelt: “De software ondersteunt
het waarderen en sturen op rendement. Je koopt
geen project maar een manier van denken.
Dit vergt intern een behoorlijke omschakeling.”
Woonstad Rotterdam is een geliefde werkgever
waar werknemers ook lang in dienst blijven.
“Sommige medewerkers werken al 20 jaar bij
ons. Al die tijd is er op historische kostprijs
gewaardeerd en gestuurd. Zoals gesteld zijn we
vanuit het bestuur van de corporatie ervan over-
tuigd dat dit niet meer afdoende is. Het is van
“Dankzij die verbeterde datakwaliteit kunnen we
specifieke uitspraken doen. Waar we eerst op gevoel
dachten te weten waar onze de 10 grootste bleeders
zitten, kunnen we dat nu met de software van Reasult
aantonen met de feiten. Hierdoor komen we tevens
tegemoet aan de roep om transparantie.”
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12
Powered by FlippingBook