Reasult In Control - Woonstad Rotterdam - page 5

Woonstad Rotterdam soms om laag renderende
of zelfs onrendabele investeringen, wat alleen
haalbaar is als de financiële middelen het toe-
laten. De corporatie wil daarom kunnen meten
op rendement. “Wij vinden het belangrijk om
precies te weten hoe de portefeuille er financieel
voorstaat. Hiervoor is gedetailleerd inzicht nodig.
Door meer als belegger naar de portefeuille te
kijken, kun je gerichter sturen op rendement.”
Feenstra’s collega, Adviseur Vastgoedsturing,
Drs. Ad Visscher MRE voegt eraan toe dat
waardering op marktwaarde het nemen van
een beslissing ondersteunt en dat het de trans­
parantie bevordert. “Stakeholders worden
steeds kritischer. Een gedegen onderbouwing
van een beslissing is tegenwoordig essentieel.
Door op marktwaarde te waarderen en dit
tevens goed vast te leggen, kun je beslissingen
onderbouwen en de transparantie bieden waar
de markt om vraagt.”
Zelf aan de knoppen
Woonstad Rotterdam zocht naar een oplossing
die volledig aansluit op de keuze voor waarde-
ren op marktwaarde en sturen op rendement.
Hiervoor heeft de corporatie twee voorwaarden
gesteld. Essentieel voor de waardering op markt-
waarde is dat de juiste data beschikbaar is over
de portefeuille en dat deze goed is vast te leggen.
Ook is het belangrijk om regelmatig inzicht te
kunnen hebben in de stand van zaken. Alleen
dan is sturen op rendement mogelijk.
Voor de hand liggend leek een keuze voor lid-
maatschap bij Investment Property Databank
(IPD). Het aanschaffen van eigen software is dan
niet aan de orde. Woonstad Rotterdam zou de
portefeuilledata delen met IPD, die vervolgens
“De software ondersteunt het waarderen en sturen op
rendement. Je koopt geen project maar een manier van
denken. We merken dat door te meten op rendement,
we weten hoe we goed op rendement kunnen sturen.”
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook