Reasult In Control - Woonstad Rotterdam - page 4

Woonstad beweegt mee met de markt
Drs. Richard Feenstra RA, Vice Voorzitter Raad van
Bestuur bijt het spits af en begint de toelichting
op de keuze voor Reasult met zijn redenatie over
waardering op marktwaarde. “Mede ingegeven
door de aangepaste RJ645 hebben we de manier
van waardering van de portefeuille heroverwogen.
In dit proces zijn we ervan overtuigd geraakt dat
het voor Woonstad Rotterdam het beste is om de
gehele portefeuille voortaan op marktwaarde te
waarderen.” Volgens Feenstra is waardering op
marktwaarde consistenter en dus vergelijkbaar-
der. “Het biedt inzicht in de actuele waarde van
het bezit. Door de gehele portefeuille te waarde-
ren op deze waarde, kun je objecten of gebieden
veel beter vergelijken dan wanneer gebruikt
gemaakt wordt van bijvoorbeeld historische
kostprijs en bedrijfswaarde.”
De primaire doelstelling van Woonstad Rotterdam
is om in de volkshuisvesting te voorzien. Deze
maatschappelijke doelstelling vraagt volgens
Ad Visscher
Richard Feenstra
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook