Reasult In Control - Woonstad Rotterdam - page 2

Woonstad Rotterdammeet, weet en stuurt op
Woonstad Rotterdam is een fusieorganisatie en
bestaat bijna vijf jaar. Bij Woonstad Rotterdam
kunnen Rotterdammers terecht voor betaal-
bare huur- en koopwoningen. Meer dan 50.000
huishoudens en bedrijven vinden onderdak in
woningen en bedrijfsruimtes van Woonstad.
De portefeuille bestaat uit 46.000 woningen,
1.500 bedrijfsruimten en 7.000 VoV-objecten.
Dit is 40 procent van het corporatiebezit in
Rotterdam. Het is van groot belang deze porte-
feuille goed te managen en zo de huishoudens
en bedrijven goed van dienst te kunnen zijn.
Meten is weten, en pas dan kun je gedegen
sturing geven aan het vastgoed. Om de juiste
inzichten te verkrijgen en om de vastgoedsturing
te stroomlijnen koos Woonstad Rotterdam voor
de software van Reasult.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook