Reasult In Control - Woonstad Rotterdam - page 11

waardering van ons bezit. Zij hadden de WOZ-
waarde soms te laag, soms te hoog ingeschat.
Dankzij Reasult konden we ons bezwaar goed
onderbouwen. De WOZ viel per saldo zoveel
lager uit, dat we de implementatiekosten alleen
hiermee al hebben terugverdiend.”
Vandaag met Reasult naar morgen
Woonstad Rotterdam beschrijft de oplossingen
van Reasult als software voor en door woning­
corporaties. “Reasult denkt actief mee en kent
de markt. Ze zitten bovenop de laatste ontwik­
kelingen, waar we ook geregeld over sparren.
Daarnaast zitten we in een gebruikersgroep
waarin we bespreken welke ontwikkelingen uit
de markt we graag terug zien in de software,
waar we tegenaan lopen en welke verbeteringen
in het systeem we voor ogen hebben. Als een
ongoing proces wordt de software steeds verder
geoptimaliseerd”, aldus Visscher.
De professionalisering van de vastgoedsturing
van Woonstad Rotterdam is ook een ongoing
proces. Het optimaliseren van de data speelt daar­
bij een belangrijke rol. Feenstra: “We hebben de
details van ons vastgoed nu voor 90 tot 95 procent
op orde. Er blijft dus ruimte voor verbetering.
Waar we nu op portefeuilleniveau ons vastgoed
in kaart hebben, willen we nog een verbeterslag
maken richting objectniveau. Ons ideaalplaatje
is een datakwaliteit van 100 procent. Gaande-
weg komen we telkens dichter bij de correcte
waarde. We gaan telkens een slag dieper en door
meer details vast te leggen. Zodra de datakwali­
teit optimaal is en onze medewerkers er klaar
voor zijn, dan zetten we de stap richting Asset
management. In de toekomst kunnen we dan
scenario’s doorrekenen op complexniveau. Tot
nog toe zijn we blij met de stap die we de afgelo-
pen jaren gemaakt hebben. We merken dat door
te meten op rendement, we weten hoe we goed
op rendement kunnen sturen.”
“Dankzij Reasult hebben we onze WOZ-bezwaren
goed kunnen onderbouwen. De WOZ viel per saldo
zoveel lager uit, dat we de implementatiekosten
alleen hiermee al hebben terugverdiend.”
REASULT
REAL ESTATE IN CONTROL
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12
Powered by FlippingBook