Reasult In Control - Woonstad Rotterdam - page 10

corporatie meer inzicht in de vastgoedportefeuille.
“Het taxatiemanagementsysteem is genadeloos.
Datafouten worden feilloos herkend en dan zit er
maar één ding op: het bronsysteem aanpassen.
Natuurlijk brengt dat weleens ergernis met zich
mee, maar het is de enige manier om inzicht en
grip te krijgen. Even smokkelen en zomaar wat
invoeren, behoort nu tot het verleden. Dankzij die
verbeterde datakwaliteit kunnen we specifieke
uitspraken doen. Waar we eerst op gevoel dach-
ten te weten waar onze de 10 grootste bleeders
zitten, kunnen we dat nu aantonen met de feiten”,
aldus Visscher.
Het verbeterde inzicht in de actuele waarde
van het bezit, viel ook in het kader van de WOZ
gunstig uit voor Woonstad Rotterdam. Visscher:
“We hebben de gemeente geholpen met de juiste
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12
Powered by FlippingBook