Reasult In Control - Vesteda - page 7

inloggegevens. In het systeem wordt het bezit
eenduidig getaxeerd via het Discounted Cashflow
model. “Hoe de taxatiewaarde tot stand is
gekomen, is daardoor veel inzichtelijker. Boven­
dien maakt Reasult transparant hoe de taxatie­
module rekent. Met de software van Reasult heb
ik een up-to-date beeld van de waarde van de
portefeuille en kan Vesteda de uitkomsten van
de verschillende taxateurs beter vergelijken en
beoordelen”, aldus Eikelenboom.
Rapportage aan Stakeholders
De vraag om transparantie en beheersbaarheid
neemt toe; vanuit de participanten en andere
stakeholders zoals AFM. Vesteda kan met de
oplossing van Reasult gemakkelijker voldoen
aan de wensen en eisen van die stakeholders.
“Het is natuurlijk van groot belang dat de parti­
cipanten erop kunnen vertrouwen dat hun
investering in goede handen is. Het minimale
dat je daaraan kunt doen, is ervoor zorgen dat
je goed inzicht hebt in de waardeontwikkeling
van de portefeuille en de onderliggende waarde­
bepalende parameters. Ook richting toezicht­
houders is het systeem van toegevoegde waarde.
De AFM eist bijvoorbeeld dat wij instaan voor de
taxatie van de externe taxateurs. Dat het taxatie­
proces in orde is, is daarvoor een vereiste. Door­
dat we gebruikmaken van het systeem is ook de
samenwerking met de accountant versoepeld.
Het aantonen van de functiescheiding en de
controlepunten gebeurt nu eigenlijk auto­
matisch.”
Maximale grip op taxatieproces
Door de inzet van Reasult is Vesteda in staat
haar bezit sneller en efficiënter te laten taxeren.
Dankzij het geautomatiseerde taxatieproces
wordt een efficiencyslag gerealiseerd bij iedere
taxatieronde en is Vesteda nu in staat om op
elk gewenst moment in het proces analyses te
maken over alle onderliggende parameters die
ten grondslag liggen aan de taxaties.
Vesteda gebruikt een exportfunctionaliteit om
de taxatiedata te exporteren en op te slaan.
Eikelenboom: “De data gebruiken wij voor ana­
lyses en prognoses. Door opbouw van historie is
de waardeontwikkeling te volgen. Zo wordt bij­
voorbeeld het verschil in rendementontwikkeling
zichtbaar. Op basis van deze data in combinatie
met kennis van de markt zijn goed onderbouwde
prognoses te maken.”
REASULT
REAL ESTATE IN CONTROL
“Met Reasult richten we het taxatieproces efficiënter
en effectiever in. Handmatig en dubbel werk wordt
verminderd. Bovendien kunnen we taxaties nu
gemakkelijker en beter vergelijken en beoordelen.”
1,2,3,4,5,6 8
Powered by FlippingBook