Reasult In Control - Vesteda - page 6

Kennis van de Nederlandse
vastgoedmarkt
Reasult heeft sinds haar oprichting 14 jaar geleden
veel kennis opgedaan van de Nederlandse vast­
goedmarkt en heeft deze kennis in haar software-oplossingen verwerkt. Hierdoor is een product
ontstaan dat goed aansluit op de Nederlandse
vastgoedmarkt. Eikelenboom zegt hierover:
“Dat het programma specifiek is ingericht op
de Nederlandse vastgoedmarkt onderscheidt
Reasult van andere aanbieders. Bijvoorbeeld het
typisch Nederlandse uitpondscenario, ofwel het
individueel verkopen van leeggekomen wonin­
gen, wordt in het systeem gefaciliteerd. Ook de
functiescheiding wordt goed afgedekt door het
verlenen van autorisaties. Zo kunnen taxateurs
en onze assetmanagers en portfoliomanagers in
hetzelfde systeem werken.”
Bij de taxateurs was er snel draagvlak voor de
nieuwe manier van werken. De taxateurs werken
nu rechtstreeks in het systeemmet hun eigen
1,2,3,4,5 7,8
Powered by FlippingBook