Reasult In Control - Vesteda - page 2

Vesteda is een intern gemanaged vastgoedfonds
met een sectorale specialisatie in woningen.
Het vastgoedfonds richt zich op institutionele
beleggers en kent op dit moment 18 partici­
panten (aandeelhouders), waaronder pensioen­
fondsen en verzekeraars. Het is voor Vesteda van
groot belang dat de portefeuille zorgvuldig en op
een transparante wijze wordt gewaardeerd.
Vesteda is in 1998 ontstaan uit de herstructu­
rering van de vastgoedportefeuille van ABP.
Het vastgoedfonds bevat ongeveer 24.000
woningen in Nederland. Het totaal in vastgoed
geïnvesteerd vermogen bedroeg ultimo 2013
ruim € 3,8 miljard.
Vesteda verbetert grip op het
taxatieproces met software van Reasult
1 3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook