Reasult In Control - Syntrus Achmea - page 7

Institutionele beleggers hebben de beschikking
over geïntegreerde rapportages waarop zowel
het eigen vastgoed staat als de aandelen in vast­
goedfondsen. Tevens kan men bij het bepalen
van de risicospreiding inzicht krijgen in de basis
van de vastgoedfondsen om een goede mix
van woningen, winkels en kantoren te kunnen
samenstellen. Andere aanpassingen waren onder
meer op het gebied van projecten in ontwikke-
ling en in huurmutaties. “De relatie met Reasult
was een gezonde commerciële samenwerking,
waarbij beide partijen streefden naar een
optimaal resultaat en elkaar niet het vel over
de oren wilden trekken. Demensen van Reasult
werken op het raakvlak van IT en vastgoed en
weten deze twee werelden goed met elkaar te
verbinden, dit gecombineerd met onze ‘met de
voeten in de klei’ mentaliteit zorgde voor een
zeer constructieve samenwerking. Het heeft
Reaturn AM als pakket verrijkt en wij zijn in staat
om onze klanten een dienstverlening te bieden
die anderen nog niet kunnen leveren”, vertelt
Van der Bijl hierover.
Toekomst
Als antwoord op de vraag welke toekomstige
ontwikkelingen van Reaturn AM hij ziet, zegt
Van der Bijl: “De komende periode zal het nieuwe
systeem zijn waarde voor onze klanten gaan
tonen. Hoe we alle beschikbare data aan onze
klanten gaan presenteren gaat dan de uitdaging
worden. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden waar­
bij visualisatie een belangrijke rol zal spelen.”
Vanuit Reasult worden er ook al nieuwe modules
ontwikkeld, zoals de inmiddels al beschikbare
Budget & Actuals module. Van der Bijl zegt hier­
over: “Indien nieuwe modules daadwerkelijk
een toegevoegde waarde voor onze dienst­
verlening bieden dan zouden wij overwegen deze
te implementeren. Wij zien nog mogelijkheden
op het gebied van acquisitie- en dispositieanalyse
en taxaties.”
REASULT
REAL ESTATE IN CONTROL
1,2,3,4,5,6 8
Powered by FlippingBook