Reasult In Control - Syntrus Achmea - page 4

Probleemstelling
In tegenstelling tot bijvoorbeeld aandelen
en obligaties waarvan de beurskoersen direct
de waarde weergeven wordt vastgoed binnen
vermogensbeheer vaak gezien als minder
transparant.
Om als vermogensbeheerder beter inzicht in de
totale portefeuille te krijgen is het dus belang­
rijk dat de financiële prestaties van dit vastgoed
transparanter worden. “De focus van onze klanten
en toezichthouders is ook steeds meer komen
te liggen op transparantie in vastgoedprestatie­
management en in portefeuilleontwikkelingen.
Zij willen direct inzicht in de samenstelling en
waarde van hun portefeuille en willen direct
kunnen zien wat een aanpassing in de portefeuille
betekent in termen van waarde, rendement en
risico”, zegt Jaap van der Bijl, Managing Director
“Het inzichtelijk maken van wat er gebeurt met een
portefeuille als je een´building block´verandert of als
je hem helemaal op zijn kop zet, biedt sterke inzichten.”
1,2,3 5,6,7,8
Powered by FlippingBook