Reasult In Control - Syntrus Achmea - page 3

“Onze branche is een kleine wereld, iedereen kent
elkaar. Rondvraag leerde ons dat er nauwelijks
analyse tools beschikbaar zijn.”
REASULT
REAL ESTATE IN CONTROL
1,2 4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook