Reasult In Control - Syntrus Achmea - page 2

Syntrus Achmea Real Estate & Finance is een
vermogensbeheerder gespecialiseerd in vast­
goed en hypotheken. Het belegt, financiert en
ontwikkelt vastgoed ten behoeve van beleggings­
portefeuilles van Nederlandse institutionele
beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars.
Nadrukkelijk wordt daarbij gezocht naar inter­
actie tussen de financiële en de maatschappe­
lijke meerwaarde van vastgoed. Syntrus Achmea
Real Estate & Finance staat voor verantwoord
rendement, duurzaamheid, kwalitatief hoog­
waardig vastgoed en transparantie. In Nederland
is het de grootste vastgoedbelegger in woningen,
winkels en kantoren. Daarnaast is de onderneming
ook actief in Europa, Noord-Amerika en Azië.
De omvang van de totale beleggingsportefeuille
is momenteel ruim 14 miljard euro.
Syntrus Achmea Real Estate &
Finance biedt transparant vastgoed­
vermogensbeheer met Reaturn AM
1 3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook