Real Estate in Control seminar

Op woensdag 15 november organiseert Reasult haar jaarlijkse ‘Real Estate in Control’ seminar met het thema Connected Real Estate. Diverse prominente sprekers laten voorbeelden zien van hoe zij omgaan met verbinding binnen en buiten hun vastgoedorganisatie. Er is altijd nut en noodzaak tot verbinding of het nu gaat om vastgoedontwikkeling, beleggen, taxeren of vastgoedsturing. Daarbij gaat het om het verbinden van de verschillende vastgoedpartijen maar ook de verbinding tussen vastgoed, financiën en data. 

Ook dit jaar hebben we een inspirerende en innovatieve locatie namelijk InnStyle in Maarssen. U bent van harte welkom van 13.00 - 17.00 uur. 

Aanmelden

 

 

Programma en aanmelden

13.00  - 13.30  Ontvangst 

13.30  - 13.40  Welkom Aart Zandbergen, CEO Reasult

13.40  - 14.15  Prof. mr. Friso de Zeeuw, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft

Binnenstedelijke gebiedstransformaties: effectief verbinden, zonder voodoo


Parallelsessies

14.45 - 15.00 uur

Onno Hoff MRE MRICS Director Fundmanagement, Syntrus Achmea Real Estate & Finance

‘Risico en rendement; de praktijkverbinding tussen strategie, rendement en stakeholders’

Hoe legt Syntrus de verbinding tussen portefeuillestrategie, scenario’s en beslissingen? Met praktijkvoorbeelden en de verbinding naar de investeerders, eindgebruikers en verschillende disciplines in de organisatie. 


Jannes van Loon Ph.D., Vastgoedonderzoeker bij CBRE

'Nieuwe investeerders in residentieel vastgoed, nieuwe verbindingen?'

De investeringsactiviteit in Nederlandse residentiële vastgoed is enorm toegenomen. Mede ook door buitenlandse beleggers. Wie zijn deze nieuwe spelers? Hoe interacteren ze met bestaande actoren zoals institutionele beleggers en woningbouwcorporaties, ontstaan er bijvoorbeeld nieuwe verbindingen? En hoe valt deze groei van investeringsvolume en internationalisering van residentieel vastgoed bezit te verklaren? 


                                              15.00 - 15.30 uur Pauze


Parallelsessies

15.30 - 16.15 uur

Birgitte de Maar, Raad van bestuur Woningstichting Rochdale

'De maakbare stad, altijd over de lijn van het vastgoed?'

Hoe maakbaar is een stad of wijk? Wat als je in een wijk het aandeel aandeel sociale huur terugbrengt van 60% naar 30%? Dilemma’s en verbindingen vanuit een volkshuisvestelijk perspectief.


Dr. ing. Jan Veuger MRE FRICS, Lector Vastgoed Hanzehogeschool Groningen

'Een wendbare vastgoedeconomie met disruptie en blockchain'

Heeft vastgoed nog wel die waardering die het heeft gehad? Of gaat de waardering van vastgoed veranderen door verrassende producten en diensten, innovatieve businessmodellen door andere marktstrategieën en innovatieve manieren van organiseren en managen in de (vastgoed)markten? Vernieuwing draait om goede faciliteiten in een aantrekkelijke en stimulerende omgeving. Noem het disruptief vastgoed. Drijfkrachten achter deze ontwikkelingen zijn nieuwe technologie, wendbaarheid, anders organiseren en managen.

 

Plenaire afsluiting


16.15 – 17.00 uur  Paul Smit, Filosoof & cabaretier 
'Anders kijken'

Met nieuwe inzichten en frisse blik kijken we naar onszelf, onze relaties en naar hoe samenwerking eigenlijk in ons brein werkt.'

 

17.00 uur Borrel en netwerken


 

Aanmelden

Tijdens dit seminar zijn er 2 ronden parallelsessies. Geef hieronder aan naar welke sessie uw voorkeur uitgaat. Indien u geen sessie wenst te volgen is het ook mogelijk om de productspecialisten van Reasult te spreken.
--------------------------------
Wij verzamelen en slaan gegevens op volgens de privacyrichtlijnen.
 
 

 

Deelname is kosteloos indien u van ons een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen en/of wanneer u werkzaam bent bij een vastgoedbelegger, ontwikkelaar, woningcorporatie of gemeente. Valt u niet onder deze doelgroep dan vragen we een vergoeding van € 295,-.

Heeft u vragen? Stuur dan een email naar marketing@reasult.com