Nieuwe klant: Woonzorg

12-09-2017

 

Woonzorg Nederland is een woningcorporatie die zich richt op ouderen en mensen met een zorgvraag. Voor het waarderen van haar bezit gaat Woonzorg het taxatiemanagementsysteem van Reasult inzetten. Tevens ondersteunt de software de professionaliseringsslag naar vastgoedsturing. Woonzorg is een grote landelijke speler in zorgvastgoed met meer dan 45.000 eenheden.

De ouderenhuisvesting in Nederland op een hoger plan brengen, samen met partners in wonen, zorg en dienstverlening. Dat is wat Woonzorg beweegt. Omdat door de vergrijzing en de extramuralisering het aantal zelfstandig wonende ouderen voorlopig blijft toenemen, wil Woonzorg Nederland de komende tien jaar haar voorraad uitbreiden naar ca. 50.000 eenheden (zelfstandig en intramuraal). Goed inzicht in vastgoedwaarde is daarbij essentieel en past bij de ambitie richting professionele vastgoedsturing. Hiermee kan Woonzorg nog beter de afweging maken om bewust rendement te laten liggen of te sturen op een hoger rendement.

“Als corporatie zijn we uniek. We opereren landelijk en hebben veel zorgvastgoed.“ aldus Mark Mooijman, portefeuillemanager bij Woonzorg. “We willen meer en beter inzicht in onze complexen en meer analysemogelijkheden. Waarderen is voor ons niet alleen ter verantwoording maar juist ook een sturingsinstrument. Daarbij hoort professionele software die dat goed faciliteert. De software van Reasult sluit goed aan bij het realiseren van deze ambitie. Een ondersteunende structuur, met goed afgebakende rollen en rechten en het is geborgd door accountants. 

“We zijn het afgelopen jaar overgegaan van bedrijfswaarde naar marktwaarde in verhuurde staat. Ongeveer 25.000 eenheden zijn nu nog in de basisversie gewaardeerd en we streven ernaar om eind volgend jaar de gehele portefeuille full te hebben gewaardeerd. We zijn nu bezig onze data op orde te krijgen en de eerste waarderingsronde met de (externe) taxateur start binnenkort al. Omdat we ook te maken hebben met een zakelijke huurder en we straks multi tenant gaan verhuren, wordt inzicht in het vastgoed, markthuur, rendementen en kosten steeds belangrijker. We kunnen daarmee onze keuzes beter onderbouwen en uitleggen.” zegt Mark Mooijman.

Jan Zwerink, senior accountmanager van Reasult is blij met Woonzorg als nieuwe klant. “Met Woonzorg erbij hebben we nu 8 van de 10 grootste corporaties die werken met ons taxatiemanagementsysteem. Hiermee verwerkt ons systeem meer dan 750.000 vhe. Daarbij komt dat Woonzorg veel Intramuraal vastgoed in de portefeuille heeft. Dit is qua waarderen toch bijzonder vastgoed, iets wat met ons systeem mogelijk is. Het komende jaar gaan we samen met Woonzorg op zoek naar de beste werkwijze voor intramuraal vastgoed in ons systeem. Uiteraard zijn er meer corporaties die met intramuraal vastgoed te maken hebben, ook in onze bestaande gebruikersgroep van corporaties. Ook zij kunnen baat hebben bij die verbeteringen. “ aldus Jan Zwerink. 

 

 

 

Delen