Kennissessie assetmanagement

23-06-2017

 

Op dinsdag 20 juni organiseerde Reasult een kennisssessie over vastgoedsturing en assetmanagement bij woningcorporaties. We bespraken met elkaar het proces, succesfactoren en wisselden kennis en ervaringen uit. Ook deden we een quick scan om te zien waar iedereen staat. Aan tafel zaten onder meer vertegenwoordigers van Ymere, Mooiland, de Woonplaats, Lefier, WonenBreburg, Woonvisie, Talis, WSG en Rochdale. Deze sessie werd begeleid door de consultants Leon van den Dungen en Nigel Janssen. 

 

Assetmanagement bij woningcorporaties

Voor veel woningcorporaties is de functie van assetmanagers nog relatief nieuw. Naast veel overeenkomsten zien we ook verschillen in de manier waarop iedereen het aanpakt. Een aandachtspunt is; welke randvoorwaarden zijn nodig voor effectief assetmanagement? We zien daarin een aantal stappen maar niet alle vooruitgang is ook in één keer gerealiseerd. We hebben met elkaar de volgende onderdelen besproken:

  • Proces en prestatie
  • Verantwoordelijkheden en kaders
  • Kwalitatief resultaatgericht opdrachtgeverschap
  • Prioritering in de organisatie. 

 

Quick scan

Reasult heeft een quick scan gemaakt voor assetmanagement en integrale vastgoedsturing. Deze scan biedt per processtap inzicht in de prestaties. Elementen die hierin naar voren komen zijn; in hoeverre de corporatie haar ambities heeft vertaald naar een concrete wensportefeuille, de mate waarin de prestaties van het proces meetbaar zijn gemaakt aan de hand van KPI’s, in hoeverre er inzicht is in de prestatie(ontwikkeling). Ook de organisatieprioriteiten, de mate van het opdrachtgeverschap en mandaat zijn besproken met de deelnemers. 


Inzichten en aandachtspunten

De quick scan leverde niet alleen veel inzichten maar ook uitgebreide gespreksstof en discussie op. Er was volop ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Een veel gehoorde opmerking was dat het tempo waarin het vastgoedsturingsproces binnen de eigen organisatie verloopt omhoog zou mogen. Opvallend hierbij is dat mandaat en rolinvulling vaak nog niet helder genoeg zijn en in de toekomst meer aandacht verdienen. Kortom zowel voor Reasult als de aanwezigen genoeg inspiratie om meer stappen te maken. 

Wilt u ook een keer meepraten hierover? Stuur dan een mail naar marketing@reasult.com.

 

Delen