Blogs

Vastgoedsturing - leg een meetlat langs de portefeuille

In mijn vorige blog heb ik aangegeven waaraan een goed portefeuilleplan voor corporaties moet voldoen. De volgende onderdelen heb ik hierin genoemd: inzicht in de portefeuille, het leggen van de meetlat langs de portefeuille en de te nemen maatregelen. In deze blog laat ik zien hoe een corporatie inzicht in de portefeuille krijgt en wat het belang is van het leggen van een meetlat langs de portefeuille. Lees verder.

 

Vastgoedsturing - belang van een goed portefeuilleplan

Vastgoedsturing staat bij veel corporaties hoog op de agenda. Met ongeveer 2,3 miljoen woningen van gemiddeld € 100.000 is de totale waarde maar liefst circa € 230 miljard. Maar deze waarde ‘zit in de stenen’, blijft veelal in de stenen en komt dus ook niet in geld beschikbaar. Het is belangrijk om deze enorme waarde aan vastgoed goed te sturen. De basis is een goed portefeuilleplan. Lees verder.

 

 

Assetmanagement is meer dan een stap

Het huisvesten van bewoners met een kleine beurs is in Nederland goed geregeld. Het goede nieuws is dat het nog veel beter kan. Samen máken we de slagen. Elk jaar weer een stap verder. Want goede vastgoedsturing is een permanente focus op verbetering. Lees verder.

 

 

Hoe in vier stappen te excelleren als assetmanager?

Hoe kan een organisatie de assetmanager helpen bij het structureel behalen van optimaal rendement op het vastgoed? Vier zaken zijn hierbij van cruciaal belang zegt Bastiaan van der Mijl, Product Marketing Manager Reasult. Lees verder.  

 

Waardevollere gesprekken dankzij de NRVT - richtlijnen

De nieuwe NRVT- richtlijnen en eisen zijn veel besproken. De werkzaamheden rondom een waardebepaling zijn sterk verzwaard voor de taxateur. Het resultaat is een zeer gedegen rapport. De NRVT-richtlijnen leveren daarmee belangrijke voordelen op voor de sturing van de vastgoedportefeuille. Lees verder.

 

Controller en assetmanager: zelfde taal, andere taak

Een nauwe samenwerking tussen de controller en assetmanager is voor een organisatie van levensbelang. Het is de voorwaarde voor een eenduidig en toekomstbestendig portefeuillebeleid. Hoe kunnen controller en assetmanager beter samenwerken en wat zijn de voordelen? Lees verder.

 

 

In 4 stappen naar het opstellen van je budget

Bij het opstellen van het budget op fonds- of organisatieniveau wordt over het algemeen veel tijd en energie gestoken in het managen van het proces. Daarbij liggen fouten op de loer. Hoe kun je snel en soepel je budgetteringsproces op orde krijgen? Lees verder

 

 

Strak jaarplan voor scherpe sturing op vastgoed

Een goed jaarplan maakt de prestaties van vastgoed voorspelbaarder en betrouwbaarder. Hoewel de doelstellingen van beleggers en corporaties verschillen, willen beide graag grip krijgen op het behalen van die doelstelling. Eén van de manieren om dit te realiseren is een strak ingestoken jaarplan. Welke drie onderdelen mogen niet ontbreken? Lees verder